home

práce

KONTAKT

CENA

Cena poskytovaných služeb je stanovena dohodou. Na základě vaší poptávky bude připravena cenová kalkulace.

COPYRIGHT

Obsah stránek a jeho části není povoleno kopírovat, pozměňovat či reprodukovat.

COOKIE

Tyto stránky využívají cookie služby Google Analytics.

 

Google Analytics je analytický nástroj společnosti Google, který pomáhá majitelům webových stránek a aplikací porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky a aplikace využívají. Může používat sadu souborů cookie ke shromažďování informací a vytváření přehledů o používání webových stránek bez toho, aby se společnost Google dozvěděla jakékoli osobní identifikační údaje jednotlivých návštěvníků. Hlavním souborem cookie používaným službou Google Analytics je soubor __ga.

 

Kromě vytváření přehledů statistik využití webových stránek lze službu Google Analytics společně s některými z výše popsaných reklamních souborů cookie použít k zobrazení relevantnějších reklam ve službách Google (např. Vyhledávání Google) a na webu.

 

REKLAMACE

Reklamační řád pro reklamaci služeb

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace služeb poskytnutých panem

Luděk Douděra

Mladoboleslavská 334, 277 32 Byšice

IČ: 711 24 306, DIČ: CZ8110221053

Podnikajícím na základě ŽL. ČJF 2476/04 ze dne 30. 8. 2004

vydaným Městským úřadem Mělník.

 

1. Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme?

Jako poskytovatel služeb odpovídám za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou či objednávkou. Shodou se smlouvou či objednávkou se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu.

 

2. Jaká je záruční doba poskytované služby?

Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.

 

3. Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že byla vadně poskytnuta služba, máte právo na bezplatnou nápravu. Není-li provedení nápravy možné, máte právo na přiměřenou slevu z ceny služby.

 

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

jste o vadě před poskytnutím služby věděli;

jste vadu sami způsobili, zejména poskytnutím nesprávných nebo neúplných podkladů.

 

5. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

Reklamaci lze uplatnit e-mailem či písemně. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy mi byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

Doručené reklamace vyřizuji bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavím písemné potvrzení.

V případě sporné reklamace rozhodnu o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

 

 

web design by ludek doudera